Посада: старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту, заступник декана зі спортивної роботи факультету ІФСК.
Науковий ступінь, звання: кандидат наук з фізичного виховання і спорту, за спеціальністю 24.00.01. «Олімпійський і професійний спорт», 2016р.,
доцент кафедри фізичного виховання і спорту СумДУ 2018р.

Основні дисципліни: Сучасна підготовка юних спортсменів. Професійна майстерність тренера. Адаптивна фізична культура. Теорія і методика відновлення працездатності спортсмена. Теорія і методика дитячо-юнацького спорту. Управління підготовкою юних спортсменів.

Наукові інтереси: Сучасна підготовка спортсменів. Теорія і методика фізичного виховання.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Коротка біографія:
З 1999р. – 2000р. Спортсмен-інструктор. Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо».

З 2000р. – 2005р. Тренер–викладач з лижних гонок. Дитяча юнацька спортивна школа райдержадміністрації.

З 2006р. – по теперішній час старший викладач кафедра фізичного виховання і спорту СумДУ.

У 2016р. захистив кандидатську дисертацію «Побудова тренувального процесу юних біатлоністів 14–16 років у річному макроциклі»
(зі спеціальності 24.00.01. – Олімпійський і професійний спорт).

У 2018р. отримав вчене звання доцента кафедри фізичного виховання і
спорту СумДУ.

Освіта:
2002р. – диплом спеціаліста Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури і валеології. Керівника спортивних секцій, організатора туристичної роботи.

2003р. – диплом магістра Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача
фізичної культури.

Стажування та підвищення кваліфікації:

10–19 листопада 2014 р. Підвищення кваліфікації в Національному університеті фізичного виховання і спорту Украйни (посвідчення № 12 СПВ 126230 від 19 листопада 2014 р, м. Київ);
17–27 червня 2018 р. Підвищення кваліфікації в Сумському державному університеті за програмою «з інноваційної педагогічної діяльності» (свідоцтво ПК № 05408289/00589-18 від 27.06.2018 м. Суми);
14–25 лютого 2022 р. Підвищення кваліфікації в Сумському державному університеті за програмою ««Інноваційні технології медичного забезпечення спортивної діяльності» (свідоцтво СП №05408289/0413-22 від 25.02.2022 м. Суми).
– сертифікат рівня В2 з англійської мови № 000806242 від 24.04.2018 р.

Робота з аспірантами та здобувачами:
Щорічно керівництво студентською науковою роботою до участі у Всеураїнському конкурсі студентських наукових робіт. Бурла А.О. керує кваліфікаційними роботами студентів, є куратором студентів першого курсу.

Основні наукові праці:

Підручники та посібники
1. Прискорене навчання плавання студентів: навчальний посібник //
А.О. Бурла, // О.М. Бурла, О.В. Марченко. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – 167 с.
2. Методика навчання легкої атлетики на заняттях з фізичного виховання: навчальний посібник // А.О. Бурла, О.М. Бурла, Н.Б. Скачедуб,
О.М. Гончаренко. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2017. – 270 с.
3. Загальна фізична підготовка спортсменів: навчальний посібник //
А.О. Бурла, О.М. Бурла, В.І. Гончаренко, І.М. Кравченко. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2017. –260 с.
4. Легкоатлетичне семиборство жінок: навчальний посібник // А.О. Бурла, О.М. Бурла, В.М. Сергієнко, А.П. Возний . – Суми: Сумський державний університет, 2021. – 308 с.


Монографії
1. Теоретико-методичні основи побудови тренувального процесу юних біатлоністів у річному макроциклі: монографія / А.О. Бурла. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – 294 с.
2. Методика навчання легкої атлетики на заняттях з фізичного виховання: монографія / А.О. Бурла, О.М. Бурла, М.О. Лянной, Н.Б. Скачедуб. Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
2018. – 272 с.
3. Perspective directions of development of philology, linguistics and communication study / A.P. Yunak, A.P. Vozniy, O.M. Burla. Perspective directions of development of philology, linguistics and communication study. – New Zealand: Aotearoa publishing, Nelson, 2018. P. 32 – 40. P. 41 – 54.
4. Особливості спортивної підготовки юних біатлоністів: теорія і практика: монографія / А.О. Бурла. О.М. Бурла, М.О. Лянной, – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 2018. – 304 с.

Основні наукові статті
1. Effect of recreational taekwondo training on musculoskeletal system of primary school age children. A. Burla, О. Тomenko, L. Kirichenko, I. Skripka. Journal of Physical Education and Sport. –Romania: Editura Universitatii din Pitesti, 2017.– Volume 17, Issne 3. – P.1095 – 1100. (Scopus).
2. Burla А. Social justice in terms of differentiation of electricity prices / A. Burla, S. Pryymenko, O. Burla, V. Kust // Wiadomości Lekarskie Lekarskie – Warsaw Poland 2020. – P.1072 – 1073. (Scopus)
3. Бурла А. О. Физическая подготовка юных биатлонистов на этапе предварительной подготовки / А. О. Бурла // Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту / за ред. С. С. Єрмакова. – Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди : Вид-во ХНПУ, 2014. – С.18 – 25. (фахове видання)
4. Бурла А. О. Побудова тренувального процесу з використанням спеціальних вправ лижегоночної, стрілкової та комплексної підготовки / Артем Бурла, Антон Бурла // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 3 (58). – С. 29–31. (фахове видання)
5. Бурла А. О. Особливості розвитку швидкісних та силових якостей у юних біатлоністів 14–15 років у підготовчому періоді / Артем Бурла, Антон Бурла // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків : ХДАФК, 2015 – № 2 (40). – С. 57–60. (фахове видання).
6. Бурла А. О. Удосконалення підготовки юних лижників-гонщиків і біатлоністів / А. О. Бурла // Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. – Старобільск : ЛНУ імені. Тараса Шевченка, 2017. – № 3(307). – С.320 – 325. (фахове видання).
7. Бурла А. О. Розвиток швидкісної і силової витривалості юних спринтерів. А. О. Бурла, Н.М. Скачедуб, О.М Гончаренко, О.В Лисенко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. – Випуск 147, Том ІІ. – С. 157–161.
(фахове видання).
8. Бурла А. О. Удосконалення підготовки юних лижників – гонщиків та біатлоністів / А. О. Бурла, О.М. Бурла // Вісник Луганського національного університету імені. Т. Шевченка. – Старобільск: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – № 3(307). – С.160 – 166. (фахове видання).
9. Бурла А. О. Особливості відновлення юних лижників-гонщиків і біатлоністів / А.О.Бурла, А.П. Возний, А.Є. Сірик // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2019. – Вип. 147, Том ІІ. – С. 335–340. (фахове видання).
10. Бурла А. О. Особенности физической и функциональной подготовленности юных спортсменов / А. О. Бурла, О.М. Бурла // Актуальные проблемы физического воспитания, спорта, оздоровительной и адаптивной физкультуры: материалы Международной науч.-метод. заочной конф. – Гомель : ГГУ имени Ф. Скорины, 2017. – С. 319–323.
11. Бурла А. О. Развитие физических качеств юных лыжников-гонщиков и биатлонистов / А. О. Бурла, О.М. Бурла // Актуальные проблемы физического воспитания, спорта, оздоровительной и адаптивной физкультуры: материалы Международной науч.-метод. заочной конф.– Гомель : ГГУ имени Ф. Скорины, 2017. – С. 324–328.
12. Бурла А. О. Удосконалення підготовки юних лижників – гонщиків та біатлоністів / А. О. Бурла, А. П. Юнак // Proceedings of the International Scientific Conference International Trends in Science and Technology. – Poland. Warsaw: RS Global Sp. z O.O. 2017. – Volume 4, Issue 3. – P. 59–61.
13. Бурла А. О. Методики навчання рухових дій з м’ячем у футболе дітей старшого дошкільного віку / А. О. Бурла, А. І. Дарвиш // Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я людини: Матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) – Полтава: Сімон, 2020.– С. 98–101.
14. Бурла А. О. Фізична підготовленість учнів середнього шкільного віку, які займаються вільною боротьбою / А. О. Бурла, О. О. Величко, А. П. Возний // Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я людини: Матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Полтава, 23–24 квітня 2020 р.) – Полтава: Сімон, 2020.– С. 102–107.

 

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.