Рейтинги студентів на отримання стипендії

 

Згідно з «Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», право на соціальні стипендії мають студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на держзабезпеченні (крім сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування), не знаходяться в академічній відпустці і належать до однієї з  категорій:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
 • студенти з малозабезпечених сімей
 • діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III групи
 • студенти, що залишилися у віці 18-23 років без батьків
 • особи, визнані учасниками бойових дій та їх діти
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше 3 років
 • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи
 • діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту
 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО, бойових дій або збройних конфліктів
 • особи, яким призначено соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей
 • діти шахтарів, чиї батьки мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули в результаті нещасного випадку на виробництві, або стали інвалідами I або II групи.

 

Академічна стипендія

На академічну стипендію можуть претендувати студенти (в тому числі іноземці, біженці та особи без громадянства), які навчаються в навчальних закладах або наукових установах на денному відділенні. Академічна стипендія призначається після сесії, виходячи з успішності студентів за останній навчальний семестр. Виняток становлять першокурсники, яким до першої сесії стипендія призначається і виплачується за рейтингом, сформованим на підставі конкурсного бала ЗНО, отриманого при вступі до навчального закладу.

Академічні стипендії студентам призначаються стипендіальними комісіями факультетів згідно з рейтингом успішності, що складається на підставі успішності з кожного навчального предмета (90 % рейтингу) та додаткових балів з урахуванням участі у науковій, творчій, спортивній діяльності, громадському життя (10 % рейтингу).

Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з графіком навчального процесу. Стипендія виплачується один раз на місяць.

 

Академічна стипендія Президента України

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 року № 744 «Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам», академічні стипендії Президента України призначаються студентам-відмінникам вищих навчальних закладів України та аспірантам, які найбільш відзначилися в навчальній та науковій роботі. Кандидати на отримання академічної стипендії Президента України висуваються вченими (педагогічними) радами вищих навчальних закладів.

Академічна стипендія імені М. С. Грушевського

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 209 «Про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів», академічна стипендія імені М.С. Грушевського призначається студентам та аспірантам державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації денної форми навчання, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі, починаючи з другого курсу. Кандидати на отримання стипендії висуваються вченими радами вищих навчальних закладів.

Соціальна стипендія Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 року № 218-IV «Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей», соціальна стипендія Верховної Ради України призначається студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються за кошти державного бюджету на денній формі навчання в державних і комунальних вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації. Кандидати на отримання соціальних стипендій Верховної Ради України висуваються вченими (педагогічними) радами вищих навчальних закладів за місцем навчання претендента з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які за результатами семестрового контролю мають не нижче 7 балів з кожного предмета за 12-бальною шкалою оцінювання або середній бал успішності не нижче 4 балів за 5-бальною шкалою оцінювання.

 

Академічна стипендія імені Героїв Небесної Сотні

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 896 «Про заснування академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні», стипендія імені Героя Небесної Сотні Юрія Дяковського призначається студентам закладів вищої освіти державної форми власності, які здобувають вищу освіту за спеціальністю «Психологія». Кандидатом на призначення стипендії може бути студент (курсант), який своєю активною громадянською позицією утверджує ідеали та цінності Революції Гідності, зокрема, сприяє:

 • становленню демократичної та правової держави, розвитку в закладі освіти та в суспільстві принципів демократії, справедливості та рівності;
 • усвідомленню студентами (курсантами) цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина;
 • утвердженню та захисту прав і свобод людини та громадянина, інших демократичних цінностей і свобод.
 

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.