035 Філологія

Спеціальність

035 Філологія

Освітня програма

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Ліцензований обсяг

60

Термін навчання

1 рік 4 місяці

Працевлаштування

перекладачем; викладачем іноземних мов закладу вищої освіти; учителем загальноосвітнього навчального закладу; філологом-дослідником; екскурсоводом; організатором громадських міжнародних заходів; оргсекретарем (організації, спілки, федерації)

Профіль програми

https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/581

 • навчання за новітніми технологіями в сучасних лінгафонних кабінетах, відеозалах, комп’ютерних класах;
 • забезпечення дисциплін матеріалами на електронних носіях;
 • дві базові мови – англійська та німецька, додаткове вивчення польської, чеської, китайської мов та латини;
 • можливість заочного навчання
 • функціонують перекладацький навчально-методичний центр «LinguоStar» (здійснює підготовку, організацію та проведення міжнародних мовних іспитів (тестів) TOEFL, IELTS, TOEIC та ін.); «Офіс науки»; «Офіс подорожей»; Школа європейських мов;
 • міжнародна співпраця;
 • програми міжнародного обміну студентів;
 • можливість подальшого навчання в аспірантурі зі спеціальності 035 «Філологія».

 

052 Політологія

Спеціальність

052 Політологія

Освітня програма

Політичні технології та аналітика

Ліцензований обсяг

15

Термін навчання

1 рік 4 місяці

Працевлаштування

політологом, політичним оглядачем в аналітичних установах; науковим співробітником; керівником чи співробітником апарату політичної партії; політичним консультантом, фахівцем в органах місцевого самоврядування (суспільно-політичні питання)

Профіль програми

https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1979

 • навчання за новітніми технологіями із сучасним інформаційно-комунікаційним обладнанням;
 • забезпечення дисциплін матеріалами на електронних носіях;
 • функціонують Центр соціальних досліджень, Центр дослідження регіональної безпеки, Гендерного ресурсного центру;
 • практика на базі політичних партій, громадсько-політичних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, аналітичних центрів;
 • міжнародна співпраця;
 • можливість подальшого навчання в аспірантурі зі спеціальності 033 «Філософія» (доктор філософії).

 

053 Психологія

Спеціальність

053 Психологія

Освітня програма

Організаційна психологія

Ліцензований обсяг

30

Термін навчання

1 рік 4 місяці

Працевлаштування

Психологом / викладачем психології в організаціях різних видів та форм власності: на підприємствах і в бізнес-організаціях, у закладах освіти, охорони здоров’я, наукових установах, туристичних та спортивних закладах, в органах державного управління, соціальних службах, Національній поліції, Збройних Силах України тощо, а також мати приватну практику.

Профіль програми

https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1980

 • поєднання фундаментальної теоретичної підготовки з посиленою практичною складовою на основі застосування дуальних підходів;
 • широкі можливості формування здобувачами вищої освіти особистої освітньої траєкторії професійного розвитку при визначенні тематики наукового дослідження, змісту освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання, баз практик тощо;
 • проходження практики в організаціях різних видів та форм власності Сумської області та інших областей України;
 • реалізація освітнього процесу із використанням сервісів Zoom, Google Meet, платформ OCW, «МіХ» та ін.;
 • залучення до програм внутрішньої та міжнародної академічної мобільності.

 

061 Журналістика

Спеціальність

061 Журналістика

Освітня програма

Журналістика

Ліцензований обсяг

20

Термін навчання

1 рік 4 місяці

Працевлаштування

журналістом; журналістом мультимедійних видань; редактором мультимедійних видань; прес-секретарем; членом головної редакції; ведучим програми, випусковим відповідальним; коментатором; редактором; відповідальним редактором, науковим редактором; членом редакційної колегії

Профіль програми

https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/397

 • навчання в обладнаних сучасною технікою телестудії, радіостудії, фотостудії, класі «Apple», мультимедійних аудиторіях;
 • заняття з майбутніми журналістами проводять відомі українські та закордонні науковці й мас-медійники;
 • можливість заочного навчання;
 • міжнародна співпраця;
 • програми міжнародного обміну студентів;
 • можливість подальшого навчання в аспірантурі зі спеціальності 061 «Журналістика».

 

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання за освітнім ступенем магістр

Денна форма здобуття освіти

Спеціальність

Освітня програма

Термін

навчання

Вступні випробування

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

1 р. 4 м.

1) ЄВІ: іноземна мова та ТЗНК

2) Фаховий іспит зі спеціальності

052 Політологія

Політичні технології та аналітика

1 р. 4 м.

1) ЄВІ: іноземна мова та ТЗНК

2) ЄФВВ: предметний тест з політології та міжнародних відносин

053 Психологія

Організаційна психологія

1 р. 4 м.

1) ЄВІ: іноземна мова та ТЗНК

2) ЄФВВ: предметний тест з психології та соціології

або предметний тест з педагогіки та психології (на вибір вступника)

061 Журналістика

Журналістика

1 р. 4 м.

1) ЄВІ: іноземна мова та ТЗНК

2) ЄФВВ: один з предметних тестів на вибір вступника

 

До кожної заяви додається мотиваційний лист. Критерії оцінювання мотиваційних листів: http://vstup.sumdu.edu.ua/images/zagalne/motyvatsiynyy_lyst.pdf

Програма фахового іспиту з філології: https://vstup.sumdu.edu.ua/images/magistratura/Programmy/035_m.pdf

Правила прийому до магістратури

Розмір плати за навчання

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.