035 Філологія

Спеціальність

035 Філологія

Освітня програма

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Ліцензований обсяг

60

Термін навчання

1 рік 4 місяці

Працевлаштування

перекладачем; викладачем іноземних мов закладу вищої освіти; учителем загальноосвітнього навчального закладу; філологом-дослідником; екскурсоводом; організатором громадських міжнародних заходів; оргсекретарем (організації, спілки, федерації)

Профіль програми

https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/581

 • навчання за новітніми технологіями в сучасних лінгафонних кабінетах, відеозалах, комп’ютерних класах;
 • забезпечення дисциплін матеріалами на електронних носіях;
 • дві базові мови – англійська та німецька, додаткове вивчення польської, чеської, китайської мов та латини;
 • можливість заочного навчання
 • функціонують перекладацький навчально-методичний центр «LinguоStar» (здійснює підготовку, організацію та проведення міжнародних мовних іспитів (тестів) TOEFL, IELTS, TOEIC та ін.); «Офіс науки»; «Офіс подорожей»; Школа європейських мов;
 • міжнародна співпраця;
 • програми міжнародного обміну студентів;
 • можливість подальшого навчання в аспірантурі зі спеціальності 035 «Філологія».

 

052 Політологія

Спеціальність

052 Політологія

Освітня програма

Політичні технології та аналітика

Ліцензований обсяг

15

Термін навчання

1 рік 4 місяці

Працевлаштування

політологом, політичним оглядачем в аналітичних установах; науковим співробітником; керівником чи співробітником апарату політичної партії; політичним консультантом, фахівцем в органах місцевого самоврядування (суспільно-політичні питання)

Профіль програми

https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1979

 • навчання за новітніми технологіями із сучасним інформаційно-комунікаційним обладнанням;
 • забезпечення дисциплін матеріалами на електронних носіях;
 • функціонують Центр соціальних досліджень, Центр дослідження регіональної безпеки, Гендерного ресурсного центру;
 • практика на базі політичних партій, громадсько-політичних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, аналітичних центрів;
 • міжнародна співпраця;
 • можливість подальшого навчання в аспірантурі зі спеціальності 033 «Філософія» (доктор філософії).

 

053 Психологія

Спеціальність

053 Психологія

Освітня програма

Організаційна психологія

Ліцензований обсяг

30

Термін навчання

1 рік 4 місяці

Працевлаштування

Психологом / викладачем психології в організаціях різних видів та форм власності: на підприємствах і в бізнес-організаціях, у закладах освіти, охорони здоров’я, наукових установах, туристичних та спортивних закладах, в органах державного управління, соціальних службах, Національній поліції, Збройних Силах України тощо, а також мати приватну практику.

Профіль програми

https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1980

 • поєднання фундаментальної теоретичної підготовки з посиленою практичною складовою на основі застосування дуальних підходів;
 • широкі можливості формування здобувачами вищої освіти особистої освітньої траєкторії професійного розвитку при визначенні тематики наукового дослідження, змісту освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання, баз практик тощо;
 • проходження практики в організаціях різних видів та форм власності Сумської області та інших областей України;
 • реалізація освітнього процесу із використанням сервісів Zoom, Google Meet, платформ OCW, «МіХ» та ін.;
 • залучення до програм внутрішньої та міжнародної академічної мобільності.

 

061 Журналістика

Спеціальність

061 Журналістика

Освітня програма

Журналістика

Ліцензований обсяг

20

Термін навчання

1 рік 4 місяці

Працевлаштування

журналістом; журналістом мультимедійних видань; редактором мультимедійних видань; прес-секретарем; членом головної редакції; ведучим програми, випусковим відповідальним; коментатором; редактором; відповідальним редактором, науковим редактором; членом редакційної колегії

Профіль програми

https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/397

 • навчання в обладнаних сучасною технікою телестудії, радіостудії, фотостудії, класі «Apple», мультимедійних аудиторіях;
 • заняття з майбутніми журналістами проводять відомі українські та закордонні науковці й мас-медійники;
 • можливість заочного навчання;
 • міжнародна співпраця;
 • програми міжнародного обміну студентів;
 • можливість подальшого навчання в аспірантурі зі спеціальності 061 «Журналістика».

 

Спеціальність

Освітня програма

Термін

навчання

Вступні випробування

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

1 р. 4 м.

1) ЄВІ: іноземна мова та ТЗНК

2) Фаховий іспит зі спеціальності

052 Політологія

Політичні технології та аналітика

1 р. 4 м.

1) ЄВІ: іноземна мова та ТЗНК

2) ЄФВВ: предметний тест з політології та міжнародних відносин

053 Психологія

Організаційна психологія

1 р. 4 м.

1) ЄВІ: іноземна мова та ТЗНК

2) ЄФВВ: предметний тест з психології та соціології

061 Журналістика

Журналістика

1 р. 4 м.

1) ЄВІ: іноземна мова та ТЗНК

2)* Фаховий іспит або ЄФВВ: один з предметних тестів на вибір вступника

*  Фаховий іспит проводиться для вступників, які в 2023 році здобули ступінь бакалавра зі спеціальності 061 «Журналістика» в СумДУ.

 

До кожної заяви додається мотиваційний лист. Критерії оцінювання мотиваційних листів: http://vstup.sumdu.edu.ua/images/zagalne/motyvatsiynyy_lyst.pdf

Правила прийому до магістратури

Розмір плати за навчання

Сумський державний унiверситет,  вул. Миколи Сумцова, 2 (Римського-Корсакова),
корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.