Експертні ради роботодавців

На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України про ліцензійні умови провадження освітньої діяльності від 10.05.2018 р. за №347, Наказу Міністерства освіти і науки України «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 11.07.2019 року за №977 та додатку до цього Положення, яким встановлюються критерії оцінювання якості освітніх програм, кафедри факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету залучають професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу. Роботодавці безпосередньо та через свої об’єднання залучені до процесу формування освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери, до роботи експертної групи, участі в акредитаційній експертизі тощо.

 

Експертна рада роботодавців зі спеціальності «Журналістика». (Кафедра журналістики та філології СумДУ).

Експертна рада роботодавців зі спеціальності «Філологія» (спеціалізація «Германські мови та літератури», переклад включно). (Кафедра германської філології СумДУ).

Експертна рада роботодавців зі спеціальності "Психологія". (Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій СумДУ).

Експертна рада роботодавців зі спеціальності "Соціальна робота". (Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій СумДУ).

Експертна рада роботодавців зі спеціальності "МСКД". (Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій СумДУ). 

Експертна рада роботодавців зі спеціальності "Політологія". (Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій СумДУ). 

Експертна рада роботодавців зі спеціальності "Середня освіта" (спеціалізація "Англійська мова та зарубіжна література"). (Кафедра іноземних мов та лінгводидактики)

Сумський державний унiверситет,  вул. Миколи Сумцова, 2 (Римського-Корсакова),
корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.