Освітня програма: Англійська та німецька мови та літератури

 • освітній ступінь «бакалавр»;
 • підготовка кваліфікованого конкурентоздатного фахівця – вчителя іноземних мов і літератур;
 • вивчення англійської та німецької мов;
 • освоєння новітніх технологій навчання, концептуальних методів педагогіки, психології та лінгвістики;
 • розвиток творчої педагогічної діяльності;
 • акцент на отримання практичних навичок та професійного самовдосконалення в умовах сучасних викликів освітньої галузі;
 • педагогічна практика в закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти;
 • працевлаштування: вчитель англійської та німецької мови і літератури, методист, методист позашкільного закладу, філолог, асистент вчителя;
 • можливості подальшого навчання: отримання магістерського рівня вищої освіти, набуття кваліфікації зa іншими освітньо-професійними програмами у мeжax основної i додаткових предметних галузей в системі післядипломної освіти.

Офіційний сайт кафедри іноземних мов https://kim.sumdu.edu.ua/uk/

Instagram https://www.instagram.com/fld_ssu/

Facebook https://www.facebook.com/KIMSUMDU/

Освітня програма: Соціальна робота

 • підготовка здійснюється за освітнім ступенем «бакалавр»;

 • завдання спеціальності – підготувати принципово нового ефективного фахівця у сфері соціальної роботи, здатного працювати в галузях соціальної інженерії, HR-менеджменту, соціального підприємництва, менеджменту громадських організацій, соціальної діагностики та прогностики, роботи з клієнтами, соціально-корекційної роботи;

 • до послуг студентів – сучасні комп’ютерні класи, аудиторії мультимедійного обладнання, цифрова аудіо- й відеотехніка;

 • забезпечення дисциплін матеріалами на електронних носіях;

 • практикоорієнтоване навчання на базі соціальних центрів і служб, підприємств і організацій Сумської та суміжних областей;

 • участь у міжнародних волонтерських програмах та міжнародних освітніх проєктах (Фонду ім. Ф. Еберта, програмами USAID, програми розвитку ООН, «Save the children», програм ЄС);

 • працевлаштування – фахівцями кадрових, реабілітаційних, міграційних служб, центрів зайнятості та соціального захисту, експертами з антикризових технологій.

Офіційний сайт кафедри психології, політології та соціокультурних технологій

 • підготовка здійснюється за освітніми ступенями: «бакалавр», «магістр», «доктор філософії»;
 • форми навчання: стаціонарне, заочне, дистанційне та паралельна освіта;
 • аспірантура зі спеціальності 061 «Журналістика»;
 • НАВЧАЄМО

збирати, відбирати, перевіряти факти, відсіювати фейки й обирати правду, створювати текст, робити фото й відео, працювати з мікрофоном і в кадрі, користуватися сучасними технічними засобами й технологічними інструментами комунікації, діяти відповідно до професійних стандартів та етики журналіста, позитивно впливати на продажі й формування іміджу. А ще поглиблене вивчення української та іноземної мов.

 • Скрізь, де є інформація, потрібні наші випускники.
 • ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

журналістом, веб-редактором, редактором, кореспондентом, ведучим теле- та радіопрограм, фотожурналістом, прес-секретарем та спічрайтером, журналістом-міжнародником, керівником мас-медіа тощо;

менеджером із реклами, дизайнером, копірайтером, SMM-фахівцем, прес-секретарем, фахівцем зі зв’язків із громадськістю та пресою, спічрайтером тощо.

 • Працевлаштовуються ВСІ, хто фанатіє від своєї професії та хоче в ній бути.

#Медіасвіт_веде_у_всесвіт

Офіційний сайт кафедри журналістики та філології

Освітня програма: Психологія

 • підготовка здійснюється за освітнім ступенем «бакалавр»;

 • завдання спеціальності – підготовка фахівців нового типу, які б сприяли реформуванню надання психологічних послуг, озброєння студентів спеціальними вміннями, знаннями інноваційного характеру та досвідом їх застосування;
  забезпечення рівня освіти відповідно до вимог європейського та державного стандартів вищої освіти;

 • підготовка фахівців зі спеціалізацією у сфері медичної, юридичної, економічної психології, психології спорту;

 • опанування методів проведення психологічних тренінгів, психодіагностики, консультування, корекційної та розвивальної роботи;

 • потужна матеріально-технічна, навчальна, навчально-методична та наукова бази, наявність структур для наскрізної підготовки фахівців (Психологічна служба, Медичний інститут, Навчально-науковий інститут права, спорткомплекс «Олімпійський»);

 • ґрунтовний рівень практичної підготовки (40 % навчального часу відведено на практичну підготовку), активне залучення студентів до наукової діяльності, індивідуалізація творчої самостійної роботи;

 • працевлаштування – психологами, тренерами-консультантами, менеджерами з персоналу, профайлерами.


Офіційний сайт кафедри психології, політології та соціокультурних технологій

Освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

 • підготовка здійснюється за освітніми ступенями: «бакалавр», «магістр», «доктор філософії»;

 • дві базові мови – англійська та німецька, додаткове вивчення польської, чеської, китайської мов та латини;

 • можливість заочного навчання (паралельна освіта);

 • аспірантура зі спеціальності 035 «Філологія»;

 • функціонують перекладацький навчально-методичний центр «LinguоStar» (здійснює підготовку, організацію та проведення міжнародних мовних іспитів (тестів) TOEFL, IELTS, TOEIC та ін.); «Офіс науки»; «Офіс подорожей»; Школа європейських мов;

 • мовна практика в Польщі, Німеччині, Великій Британії, США, Туреччині;

 • навчання за новітніми технологіями в сучасних лінгафонних кабінетах, відеозалах, комп’ютерних класах;

 • забезпечення дисциплін матеріалами на електронних носіях;

 • міжнародна співпраця;

 • програми міжнародного обміну студентів;

 • працевлаштування – співробітником дипломатичних представництв; перекладачем на офіційних заходах, у національних та інтернаціональних установах, органах влади, приватних компаніях, викладачем іноземних мов у навчальних закладах тощо.

Офіційний сайт кафедри германської філології

Інстаграм

YouTube 

Освітня програма: Менеджмент соціокультурної діяльності

 • підготовка здійснюється за освітнім ступенем «бакалавр»;

 • завдання спеціальності – підготовка фахівців, які зможуть реалізовувати власні проєктні (у тому числі підприємницькі) ініціативи у сфері культури;

 • опанування технологій організації шоу-бізнесу, менеджменту мистецьких, музейних, спортивних, бібліотечних проєктів;

 • профілізації: спорт як шоу-бізнес, підприємництво та менеджмент у сфері культури та мистецтв, інтернет-підтримка подій шоу-бізнесу, новітні інформаційні та телекомунікаційні технології в музейній справі, ребрендинг бібліотек як багатопрофільних регіональних культурних центрів;

 • міждисциплінарна підготовка молоді з акцентом на інноваційні технології в галузях культури й туризму, комп’ютерних наук, маркетингу, ІТ-технологій;

 • розширені можливості студентоцентрованого навчання, що реалізуються через організацію проєктної самостійної роботи студентів;

 • потужна матеріально-технічна база для практики: концертні зали, студія звукозапису, репетиційна зала зі станками для занять хореографією, теле- та радіостудії, художні галереї;

 • працевлаштування – режисерами, продюсерами, керівниками туристичних фірм, менеджерами соціальних та культурних проєктів.

Офіційний сайт кафедри психології, політології та соціокультурних технологій

Сумський державний унiверситет,  вул. Римського-Корсакова 2,
корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.