НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 «Гуманітарні науки та мистецтво»

на 2021-2025 рр.

1. Номінативна та ідентифікаційна функції державної мови як механізм розвитку людини й нації в аспекті протидії маніпулятивним впливам

Кафедра журналістики та філології
Керівник – д-р. наук із соц. комунікацій, доцент Садівничий В. О. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID, Publons.com, Google Scholar, Scopus)

 

2. Історія Північно-Східної України

Кафедра історії 
Керівник – д-р іст. наук, професор Дегтярьов С. І. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCIDResearcherIDScopus)

 

3. Глобалізаційні виклики функціонування української мови та літератури

Кафедра журналістики та філології
Керівники –
д-р. філол. наук, доцент Жиленко І. Р. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ОRCID, Google Scholar, Scopus)
канд. філол. наук, доцент Ярова А. Г. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Google Scholar)

 

4. Фундаментальні дослідження германських мов

Кафедра германської філології
Керівник – д-р. філол. наук, професор Швачко С. О. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Google ScholarLinkedIn, Wikipedia, ResearchGate, Scopus)

 

5. Формування вторинної мовної особистості у процесі вивчення української мови як іноземної

Кафедра мовної підготовки іноземних громадян
Керівник – канд. пед. наук, доцент Сидоренко О. П. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Google Scholar,  eSSUIR, Scopus

 

6. Гендерні виміри університетського простору

Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій
Керівник – канд. філос. наук,  Савельєва Ю. М. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Google Scholar

 

7. Концептуальні й аксіологічні виміри соціальної стійкості

Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій
Керівники – 
д-р. політ. наук, доцент Костенко А. М. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Web of Science, Scopus
д-р. філос. наук, професор Лебідь А. Є. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Google Scholar, Web of Science, Scopus)
канд. політ. наук, ст. викладач Назаров М. С. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Google Scholar, ORCID, Web of Science, Scopus)

 

8. Ціннісні, соціокультурні та гендерні основи формування політики протидії дискримінації і насильству в суспільстві

Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій
Керівник – д-р. філос. наук, професор Бойко О. П (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID)

 

9. Гуманітарна та соціокомунікаційна складова інформаційної безпеки особистості

Кафедра журналістики та філології
Керівники –
д-р. наук із соц. комунікацій, доцент Садівничий В. О. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID,  Google Scholar, Scopus)
д-р. наук із соц. комунікацій, доцент Яненко Я. В. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.ORCID,  Publons.com, Google Scholar)

 

10. Україна та Близький Схід у контексті етнопсихолінгвістичних студій

Кафедра мовної підготовки іноземних громадян
Керівник – кан. філол. наук, доцент Набок М. М. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID, Google Scholar, Web of Science, Scopus)

 

На факультеті іноземної філології та соціальних комунікацій проводяться дослідження за такими тематиками:

  • гуманітарно-культурні складові трансформаційних процесів у суспільстві;
  • структурно-семантичні та функціонально-прагматичні особливості текстів різного спрямування;
  • лінгвосинергетичні та лінгвокогнітивні аспекти структури й системи мови;
  • базові принципи та методичні інструменти забезпечення розвитку загальних і професійно-спрямованих комунікативних компетентностей та інтелектуальних здібностей студентів у процесі вивчення іноземних мов;
  • формування національного інформаційного простору України: від радянської системи ЗМІ до демократичної моделі.

Дослідження проводяться як у межах держбюджетних науково-дослідних робіт (НДР), міжнародних наукових грантових проєктів, господарчих договорів, так і за НДР у межах робочого часу викладачів. Так, за попередні п’ять років завершено виконання двох держбюджетних НДР та однієї держбюджетної НДР для молодих учених. Загальний обсяг фінансування трьох тем становить понад 1 мільйон гривень. Також науково-педагогічні працівники розробляють спільні міждисциплінарні теми разом із представниками інших наукових напрямів університету.

Успішно реалізовується проєкт Національного фонду досліджень України «Спеціалізована система медичного інформування та безпека особистості в умовах пандемій, криз, інших суспільних потрясінь: формування ефективної соціокомунікаційної моделі».

Викладачі факультету долучені до виконання гранту Єврокомісії «Економічна політика ЄС та громадянське суспільство», грантової програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+.

Результатом реалізації гранту «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах» стало сприяння гендерній рівності, поширення практики створення рівних можливостей в отриманні професії молодими матерями-студентками у закладах вищої освіти. Розроблена модель Університету, дружнього до сім’ї, впроваджується в інших ЗВО України.

У 2020 році на факультеті продовжено активну співпрацю з провідними міжнародними організаціями (ООН, НАТО, ОБСЄ, Міжнародний фонд «Відродження», Міжнародний центр оборони та безпеки, ін.). У результаті співпраці отримано 5 міжнародних грантів на суму близько 2 млн. гривень.

У рамках тривалої співпраці вчених факультету з представництвом НАТО в Україні в університеті працює Центр досліджень регіональної безпеки, який провадить дослідницьку, аналітичну, організаційну, інформаційну та просвітницьку роботи з метою напрацювання пріоритетів гуманітарних аспектів регіональної безпеки. У 2020 р. Центр отримав значне фінансування від основного конкурсу НАТО «Наука заради миру та безпеки».

Протягом останніх п’яти років ученими факультету виконано майже 100 господарчих договорів та наукових грантів обсягом понад 4 мільйони гривень; підготовлено майже 80 монографій та розділів у колективних монографіях як в Україні, так і закордоном (у тому числі офіційними мовами Європейського Союзу); опубліковано більше 850 статей у фахових виданнях в Україні та понад 350 – у закордонних, у тому числі й тих, що обліковуються наукометричними базами даних Scopus та Web of Science.

Щорічно на факультеті проходить 6–7 наукових конференцій та семінарів всеукраїнського та міжнародного рівня. Масштабну конференцію «Між хутором і світом: культурницька місія Пантелеймона Куліша»  проведено за підтримки й дієвої участі Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України. У 2021 році за фінансової підтримки НАТО планується провести Міжнародний семінар із питань національної стійкості.

У 2021 р. факультет пройшов Державну атестацію в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності й підтвердив високий рівень наукової діяльності, увійшовши до кваліфікаційної групи А за напрямом «Гуманітарні науки та мистецтво». Тема науково-дослідної роботи базового фінансування 2021 р. – «Номінативна та ідентифікаційна функції державної мови як механізм розвитку людини й нації в аспекті протидії маніпулятивним впливам» (керівник – Садівничий В. О., д-р наук із соц. комунікацій, доцент, завідувач кафедри журналістики та філології). План виконання завдань з теми виконано у повному обсязі. За цим напрямом у 2022 р. проводилася науково-дослідна робота "Феномен "соціальна стійкість" в аспекті гуманітарних наук" (керівник Купенко О.В., д-р пед. наук, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій). У 2023 році тематику дослідження продовжує група науковців під керівництвом проф. Дегтярьова С.І. Тема НДР - "Визначення впливу соціальних та інтелектуальних еліт Сумщини на процеси загальноукраїнського націє- та державотворення".

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.