На факультеті іноземної філології та соціальних комунікацій проводяться дослідження за такими тематиками:

  • гуманітарно-культурні складові трансформаційних процесів у суспільстві;
  • структурно-семантичні та функціонально-прагматичні особливості текстів різного спрямування;
  • лінгвосинергетичні та лінгвокогнітивні аспекти структури і системи мови;
  • базові принципи та методичні інструменти забезпечення розвитку загальних і професійно-спрямованих комунікативних компетентностей та інтелектуальних здібностей студентів у процесі вивчення іноземних мов;
  • формування національного інформаційного простору України: від радянської системи ЗМІ до демократичної моделі.

Дослідження проводяться як у рамках держбюджетних науково-дослідних робіт (НДР), міжнародних наукових грантових проектів, господарчих договорів, так і за НДР в межах робочого часу викладачів. Так, за попередні п’ять років завершено виконання двох держбюджетних НДР  та однієї держбюджетної НДР для молодих. Загальний обсяг фінансування трьох тем становить понад 1 мільйон гривень. Також науково-педагогічні працівники працювали й продовжують працювати на спільних міждисциплінарних темах разом із представниками інших наукових напрямів університету.

Протягом останніх п’яти років ученими факультету виконано майже 90 господарчих договорів та наукових грантів обсягом понад 2,5 мільйони гривень. Найбільший грант «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах» отримав фінансування на понад 1 мільйон гривень від представництва Єврокомісії в Україні. Результатом проекту стало сприяння гендерній рівності, поширення практики створення рівних можливостей в отриманні професії молодими матерями-студентками у закладах вищої освіти. Розроблена модель Університету, дружнього до сім’ї, впроваджується в інших університетах України.

У рамках тривалої співпраці дослідників факультету із представництвом НАТО в Україні в університеті працює Центр досліджень регіональної безпеки, який провадить дослідницьку, аналітичну, організаційну, інформаційну та просвітницьку роботи з метою напрацювання пріоритетів гуманітарних аспектів регіональної безпеки.

За останні п’ять років вченими факультету ІФСК підготовано майже 70 монографій та розділів у колективних монографіях як в Україні, так і закордоном (у тому числі офіційними мовами Європейського Союзу), опубліковано понад 700 статей у фахових виданнях в Україні та понад 250 – у закордонних виданнях.

Щорічно на факультеті проходить 6-7 наукових конференцій всеукраїнського та міжнародного рівня. Організований кафедрою психології, політології та соціокультурних технологій за фінансової підтримки Фонду ім. Ф. Еберта Гендерний хакатон став першим подібним заходом в Україні, дозволив залучити не тільки науковців із понад 20 університетів та громадські організації, але й представників бізнесу.

Сумський державний унiверситет,  вул. Римського-Корсакова 2,
корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: info@ifsk.sumdu.edu.ua

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.