1. Прикладні дослідження в галузі соціальних комунікацій та журналістики:

 • Розроблення стратегії засобу масової інформації.

 • Розроблення стратегії інформаційних акцій та інформаційних супроводів заходів.

 • Літературне та/або наукове редагування текстів будь-якого спрямування і будь-якої складності.

 • Фахова коректорська й редакторська обробка різних видів видань (наукові статті, реферати, монографії; кандидатські й докторські дисертації; художня, мистецька, краєзнавча література, представницька та рекламна продукція).

 • Художнє оформлення, виготовлення оригінал-макетів усіх видів видавничої продукції.

 • Поліграфічне виконання: оптимізація обсягу видання, вибору паперу, палітурних матеріалів, а також тиражування, брошурування тощо з використанням найсучасніших технологій.

 Керівник – Володимир Садівничий, роб. тел. +38-0542-68-78-50; +38-0542-33-02-25.   

 

2. Рекламні та інформаційні послуги:

 • Розробка фірмового стилю (назва, знак, логотип тощо).

 • Розробка дизайну поліграфічної продукції (візитки, листівки, буклети, проспекти, газети, журнали тощо).

 • Розробка дизайну сувенірної продукції (ручки, чашки, футболки, бейсболки тощо).

 • Розробка дизайну зовнішньої та внутрішньої реклами (білборди, сітілайти, вивіски, таблички, стенди тощо).

 • Розробка дизайну реклами на транспорті (приватні автомобілі, маршрутні таксі, тролейбуси).

 • Рекламна фотозйомка.

 • Створення рекламної та інформаційної аудіопродукції (аудіоролики, подкасти тощо).

 • Створення рекламної та інформаційної відеопродукції (рекламні відеоролики, презентаційні відеофільми тощо).

 • Розробка проектів PR-заходів та їх комплексне PR-супроводження (написання прес-анонсів та прес-релізів, організація прес-конференцій тощо).

 • Розробка рекламних та PR-кампаній.

ННЦ «PR-консалтинг», заст. керівника центру – Ярослав Яненко, тел. 095-745-68-69, роб. тел. 33-02-25, 68-78-50.

 

3. Послуги з перекладу:

 • Переклад наукової, технічної, суспільно-політичної, художньої, ділової, юридичної, технічної документації та інших першоджерел за договорами та запитами підприємств, організацій і приватних осіб.

 • Перекладацька підтримка конференцій, нарад, семінарів, ділових зустрічей, переговорів тощо.

 • Надання консультаційних послуг з питань перекладу й оформлення ділової, юридичної, технічної та інших видів документації як на основі інтелектуального потенціалу Центру, так і разом з іншими підрозділами СумДУ.

 • Створення галузевих інформаційно-довідкових баз даних стосовно іноземних мов (словники, посібники з перекладу, інформаційно-пошукові словники для роботи у різних інформаційних системах комп'ютерних мереж, довідкові посібники та ін. як на паперових носіях, так і на основі інших видів інформації).

 • Мовна підтримка (гіди-перекладачі Інтернет-систем) під час роботи в інформаційних системах, таких як Іпternet, МSN, АOL та ін., а також мовна підтримка під час роботи в інформаційно-пошукових серверах різних Інтелектуальних систем і т.п.

 • Перекладацька підтримка при створенні сайтів, веб-сторінок та інших інформаційних засобів.

Керівники – Ольга Жулавська, роб. тел. 0542 687885

 

4. Соціально-політичні дослідження:

 • Експертна оцінка рішень місцевої та державної влади.

 • Аналітична робота з соціально-політичних питань.

 • Інформаційна, соціологічна, іміджева та психологічна підтримка виборчих кампаній кандидатів у депутати всіх рівнів.

 • Розробка рекомендацій з вирішення конкретних управлінських завдань (в т.ч. і через покращення зв’язків влади з населенням) для державних і недержавних керівників.

Керівник – Андріана Костенко, роб. тел. 0542687796.

Керівник – Людмила Колісник 

5. Соціологічні дослідження:

 • Моніторинг громадської думки населення Сумської області щодо політичних, професійних, ціннісних, економічних питань шляхом проведення соціологічних досліджень, екзит-полу; фокус-груп.

 • Контент-аналіз матеріалів засобів масової інформації: періодичних видань, телебачення, радіо. Аналіз комунікативного впливу, доступності та сприйняття інформації аудиторією ЗМІ. Розробка конкретних рекомендацій.

Керівник – Андріана Костенко, роб. тел. 0542687796.

Керівник – Людмила Колісник 

6. Тренінгова робота:

 • Проведення діагностики персоналу: професійних здібностей, рівня комунікативних здібностей, наявності організаційних здібностей, стратегії поведінки в спілкуванні, лідерських якостей, рівня готовності до ризику.

 • Проведення тренінгових занять. Основні спрямування тренінгів: особистісна ефективність, взаємодія з клієнтом, ефективне управління, підбір та оцінка персоналу, управління конфліктами в групі, майстерність публічних виступів.

Керівник – Андріана Костенко, роб. тел. 0542687796.

Керівник – Людмила Колісник 

 

7. Ґендерні дослідження:

 • Об’єднання зусиль освітян, науковців, громадських організацій, влади з метою досягнення ґендерної рівності.

 • Вивчення ситуації із впровадженням ґендерної рівності у Сумській області.

 • Поширення об’єктивної інформації про становище чоловіків та жінок в області.

 • Вивчення громадської думки, організація та проведення соціологічних досліджень з питань ґендерної рівності, а також моніторинг обласних ЗМІ.

 • Створення в області мережі експертів з ґендерної проблематики.

 • Формування інформаційної бази, організація книжкових виставок, підбір літератури для проведення тематичних заходів.

 • Розробка методичної та навчальної літератури для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.

 • Проведення наукових та практичних конференцій, семінарів, “круглих столів”, студентських дебатів з питань ґендерної рівності та подолання ґендерних стереотипів.
 • Гендерний аналіз політик і бюджетів

 

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.