Освітня програма: Психологія

  • підготовка здійснюється за освітніми ступенями: «бакалавр», «магістр»;

  • завдання спеціальності – підготовка фахівців нового типу, які б сприяли реформуванню надання психологічних послуг, озброєння студентів спеціальними вміннями, знаннями інноваційного характеру та досвідом їх застосування;
    забезпечення рівня освіти відповідно до вимог європейського та державного стандартів вищої освіти;

  • підготовка фахівців зі спеціалізацією у сфері медичної, юридичної, економічної психології, психології спорту;

  • опанування методів проведення психологічних тренінгів, психодіагностики, консультування, корекційної та розвивальної роботи;

  • потужна матеріально-технічна, навчальна, навчально-методична та наукова бази, наявність структур для наскрізної підготовки фахівців (Психологічна служба, Медичний інститут, Навчально-науковий інститут права, спорткомплекс «Олімпійський»);

  • ґрунтовний рівень практичної підготовки (40 % навчального часу відведено на практичну підготовку), активне залучення студентів до наукової діяльності, індивідуалізація творчої самостійної роботи;

  • працевлаштування – психологами, тренерами-консультантами, менеджерами з персоналу, профайлерами.


Офіційний сайт кафедри психології, політології та соціокультурних технологій

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.