Створена 4.10.2001 р. як кафедра української та зарубіжної філології; з 21.06.2004 р. – кафедра журналістики та філології.

Завідувач кафедри – Садівничий Володимир Олексійович, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент.

Кафедра журналістики та філології є випусковою, здійснюючи підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Журналістика», освітні програми «Журналістика» та «Реклама і зв’язки з громадськістю», за денною, заочною, дистанційною формами, і водночас – загальноуніверситетською, забезпечуючи викладання дисциплін філологічного спрямування студентам усіх факультетів. Діє аспірантура зі спеціальності «Журналістика». 

При кафедрі функціонує центр «PR-КОНСАЛТИНГ», що надає рекламні та PR-послуги.

Підготовку журналістів у СумДУ розпочато у 2004 році. Фахівці готуються для журналістської, публіцистичної, аналітичної, рекламної громадської, організаційно-управлінської та PR-діяльності.

Кафедра підтримує прагнення студентів набувати практичних навичок у позанавчальний час, організовує проходження практики й стажування у провідних медіаустановах, рекламних агенствах, PR-службах України та Європи.

Для підготовки конкурентоздатного фахівця створена потужна матеріально-технічна база (цифрова аудіо- й відеотехніка, комп’ютерні класи, мультимедійні аудиторії, радіостудія, клас Apple). При кафедрі діє загальноуніверситетська газета «Резонанс».

Постійно організовуються та проводяться наукові конференції, видаються фахові журнали «Філологічні трактати» й «Образ».

Kонтакти:

Адреса: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Корпус «Г», ауд. 1101.

Телефон: (0542) 33-02-25

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний сайт кафедри: http://journ.sumdu.edu.ua/ua/

Створена 12.06.1995 року.

Завідувачка кафедриКобякова Ірина Карпівна, кандидат філологічних наук, професор.

Кафедра германської філології є випусковою, здійснюючи підготовку бакалаврів денної та паралельної форм навчання, магістрів денної та заочної форм навчання, докторів філософії за спеціальністю «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)».

Дві базові мови – англійська та німецька, додаткове вивчення польської, чеської, китайської та латини. Навчання проходить за новітніми комп’ютерними технологіями в сучасних лінгафонних кабінетах, відеозалах, комп’ютерних класах. Можлива мовна практика в Польщі, Німеччині, Великій Британії, США, Туреччині.

При кафедрі функціонує перекладацький навчально-методичний центр «LinguоStar», що здійснює підготовку, організацію та проведення міжнародних мовних іспитів (тестів) TOEFL, IELTS, TOEIC тощо; англомовна зміна у дитячому оздоровчому таборі «Універ»; Офіс науки; Офіс подорожей; Школа європейських мов. Щорічно проводяться Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Перекладацькі інновації» та конкурс авторських віршів і художніх перекладів «Alter Ego».

Випускники можуть працювати у дипломатичних представництвах; перекладачами перекладачем на офіційних заходах; у національних та інтернаціональних установах, органах влади, приватних компаніях; перекладачами художньої, технічної, юридичної літератури; у національних та інтернаціональних установах, органах влади, приватних компаніях; викладачем іноземних мов у навчальних закладах тощо.

Засновник підготовки перекладачів у СумДУ – Світлана Олексіївна Швачко, академік Академії наук Вищої школи України, доктор філологічних наук, професор.

Контакти:

Адреса: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-422.

Телефони: +38 (0542) 68-77-98+38 (0542) 68-78-80+38 (0542) 68-78-85.

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний сайт кафедри: http://gf.sumdu.edu.ua/uk/

Створена 01.07.1991 р. як кафедра соціології та культурології. З 01.09.2016 р. функціонує в нинішньому статусі.

Завідувачка кафедриСвітайло Ніна Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент, керівник Координаційного центру гуманітарної політики СумДУ.

Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій є випусковою, здійснюючи підготовку бакалаврів за спеціальностями «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Психологія», «Соціальна робота», і водночас – загальноуніверситетською, забезпечуючи викладання дисциплін психологічного, соціологічного, політологічного та культурологічного спрямування студентам усіх факультетів.

Підготовка бакалаврів здійснюється за принципами дуальної освіти з розширеним блоком практико-орієнтованих дисциплін та перспективами успішного працевлаштування.

При кафедрі успішно діє кілька центрів та лабораторій науково-аналітичного й соціального спрямування, що є базою практики для студентів. Вони забезпечують високий рівень підготовки фахівців, набуття ними практичних навичок та можливість займатися проєктною діяльністю.

Kонтакти:

Адреса: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Корпус «Н», ауд. 312.

Телефон: (0542) 68-77-32

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний сайт кафедри: http://ppst.sumdu.edu.ua/

Створена 01.09.1991 р. як кафедра російської мови. Перейменована у 2009 році.

Завідувачка кафедриСидоренко Ольга Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Кафедра мовної підготовки іноземних громадян здійснює викладання української мови як іноземної студентам-іноземцям на підготовчому відділенні та всіх факультетах  і навчально-наукових інститутах СумДУ.

Викладання здійснюється за освітнім стандартом у мовній підготовці іноземців, визначеним програмою з української мови як іноземної, затвердженим та рекомендованим Міністерством освіти й науки України. Програми розроблено відповідно до комунікативних потреб різних категорій іноземних громадян, які здобувають вищу освіту в українських ЗВО.

Викладачі кафедри забезпечують мовну підготовку як слухачів підготовчого відділення Департаменту міжнародної освіти, так і студентів-іноземців Навчально-наукового медичного інституту, Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту, Навчально-наукового інституту права, Факультету технічних систем та енергоефективних технологій, Факультету електроніки та інформаційних технологій, Факультету іноземної філології та соціальних комунікацій.

Контакти:

Адреса: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Г, ауд. 802

Телефон: (0542) 68-44-09

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний сайт кафедри: http://lang.sumdu.edu.ua/

Створена 24.08.1968 року.

Завідувачка кафедриТаценко Наталія Віталіївна, доктор філологічних наук, професор.

Кафедра іноземних мов є загальноуніверситетською, забезпечуюючи навчальний процес на всіх спеціальностях СумДУ за всіма формами навчання (денною, заочною, дистанційною). Викладання англійської, німецької, французької мов здійснюється студентам, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр, а також аспірантам та слухачам підготовчих курсів. Окрім того, кафедра забезпечує підготовку студентів медичного факультету з латинської мови та медичної термінології.

Велика увага приділяється оптимізації та інтенсифікації навчального процесу за рахунок якомога ширшого використання інноваційних технологій, наукового підходу до оптимізації навчання іноземних мов, активізації позааудиторної роботи зі студентами, використання новітніх високоякісних навчально-методичних матеріалів, комунікативної та професійної спрямованості всього навчального процесу.

На кафедрі створена потужна матеріально-технічна база: лінгафонний кабінет, комп’ютерні класи, аудиторії, оснащені мультимедійним обладнанням; методичний кабінет із великою кількістю навчальних посібників, аудіо- та відеоматеріалів, словників.

При кафедрі працює Лінгвістичний навчально-методичний центр, що надає додаткові платні послуги з вивчення іноземних мов, а також методичну допомогу викладачам.

Контакти:

Адреса: 40007, м. Суми, в. Римського-Корсакова 2, корпус Г, ауд. 1202.

Телефон: (0542) 68-77-87

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний сайт кафедри: http://kim.sumdu.edu.ua/

Сумський державний унiверситет,  вул. Римського-Корсакова 2,
корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.