Дата публікації:
14 липня 2022
Кількість переглядів:
147
Поділитися:

На базі факультету ІФСК СумДУ відкрито нову спеціальність – «Середня освіта», освітня програма «Англійська та німецька мови та літератури». Програма передбачає підготовку кваліфікованого конкурентоздатного фахівця – вчителя іноземних мов і літератур за освітнім ступенем «бакалавр».

Унікальність спеціальності полягає в повному зануренні студентів у вивчення відразу двох іноземних мов уже з першого курсу. Як зазначає завідувачка кафедри іноземних мов Наталія Таценко, така особливість буде реалізована за рахунок викладання теоретичних дисциплін англійською мовою, а також залучення викладачів та фахівців закордонних вишів. Таким чином, вже з першого курсу студент потрапляє у англо- чи німецькомовне середовище, що виводить вивчення іноземної мови на зовсім інший, вищий рівень.

Ще однією перевагою запропонованої освітньої програми є орієнтованість на здобуття саме практичних навичок. Навчальний план побудований таким чином, щоб максимально дати можливість студентам  отримати практичний досвід у комплексі з теоретичною базою знань. Прикладом може слугувати дитяча літня школа англійської мови на базі університету, де вже по закінченню першого курсу студенти зможуть вперше повноцінно попрацювати у ролі вчителів. Окрім високого рівня професійної підготовки студентів навчатимуть системно, аналітично та критично мислити, розвивати організаторські здібності, мати навички креативності та адаптивності, тобто бути високоінтелектуальними фахівцями у галузі освіти.

Завдяки тісній співпраці СумДУ та шкіл міста з’ясовано, що ця спеціальність користується попитом і заклади середньої освіти потребують кваліфікованих фахівців нового покоління. Варто наголосити на тому, що підготовку бакалаврів спеціальності «Середня освіта» здійснюватимуть за стандартами Нової Української Школи. Новітня методика викладання та залучення сучасних технологій – невід’ємна частина теперішнього освітнього процесу. Тому викладачі спеціальності робитимуть акцент на отриманні практичних навичок та професійному самовдосконаленні в умовах сучасних викликів освітньої галузі, розвитку творчої педагогічної діяльності.

Щодо можливості працевлаштування, то після завершення навчання студенти зможуть обіймати такі посади, як: вчитель англійської та німецької мови і літератури, методист, методист позашкільного закладу, філолог, асистент вчителя. Але, як зазначає декан факультету ІФСК СумДУ Олена Сушкова, досконале знання двох мов аж ніяк не обмежує, а навпаки тільки суттєво допомагає випускникам у виборі подальшої професії, яка, можливо, і не буде першочергово пов’язана з викладацькою діяльністю. Крім того випускники спеціальності зможуть продовжити навчання та отримати магістерський рівень вищої освіти, тобто набути кваліфікації зa іншими освітньо-професійними програмами в мeжаx основної та додаткових предметних галузей в системі післядипломної освіти.

Анастасія Кизим, студентка групи ЖТ -11

Сумський державний унiверситет,  вул. Римського-Корсакова 2,
корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.