Дата публікації:
25 листопада 2020
Кількість переглядів:
149
Поділитися:

17 листопада на факультеті ІФСК СумДУ відбулося обговорення освітньо-наукової програми спеціальності 035 Філологія (освітній рівень Доктор філософії) за участі стейкголдерів: роботодавців, випускників кафедри германської філології СумДУ, представників академічної спільноти.

Гарант освітньо-наукової програми доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Наталія Таценко представила саму освітньо-наукову програму та навчальний план.

Наталія Віталіївна зазначила, що ОНП 035 Філологія створена з урахуванням потреб регіонального ринку праці. У процесі дискусії стейкголдери запропонували низку пропозицій для максимальної актуалізації програми.

Декан факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка Андрій  Коваленко запропонував перейменувати освітній компонент «Педагогічна практика за професійним спрямуванням» на «Педагогічна асистентська практика».

Випускник кафедри германської філології, аспірант Запорізького національного університету Віталій Степанов запропонував додати дисципліну «Корпусна лінгвістика» до переліку 2 дисциплін за вибором навчального плану.

Старший викладач кафедри германської філології Ірина Ущаповська запропонувала додати дисципліну «Мультимодальна лінгвістика» до переліку 2 дисциплін за вибором навчального плану.

Аспірантка кафедри германської філології Лілія Молгамова запропонувала внести дисципліну «Сучасні філологічні парадигми: прикладний аспект» до переліку обов’язкових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки, а обов’язкову дисципліну «Стилістика та лексикологія англійської мови» перенести до переліку 2 вибіркових дисциплін.

Професор Ірина Кобякова та викладач кафедри германської філології Анна Зінченко підтримали всі пропозиції, що значно покращать якість підготовки аспірантів освітньо-наукової програми 035 Філологія.

Усі запропоновані пропозиції одноголосно ухвалено та вже додано до оновленого навчального плану.

 

 

Сумський державний унiверситет,  вул. Римського-Корсакова 2,
корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: info@ifsk.sumdu.edu.ua

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.