Дата публікації:
31 жовтня 2020
Кількість переглядів:
400
Поділитися:

Новий навчальний рік для факультету ІФСК СумДУ розпочався низкою знакових подій, які без перебільшення можна назвати золотими в діяльності навчального підрозділу.

Найперше, найголовніше та найвизначальніше – наші першокурсники. Шанобливу родину факультету ІФСК СумДУ, яка найкраща в галактиці, поповнило майже 170 талановитих, творчих, активних і щирих у своїй яскравості студентів. Пройшовши всі горнила вступної кампанії, ВОНИ, визначаючи професію і майбутнє, ОБРАЛИ ІФСК. На всі освітні програми факультету вступило студентів значно більше, ніж минулого року. Зокрема, на шість освітніх програм бакалаврату зараховано 19 хлопців та 108 дівчат, тож ІФСК продовжує гордо нести звання «жіночого» факультету. Приємним виявилось і ближче знайомство з ними.

Викладачі ж, які вже відпрацювали з першокурсниками навчальний модуль, наголошують на тому, що студенти першого курсу дуже різні, тож і працювати з ними цікаво.

– А ще, – наголосила доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій (ППСТ) Олена Купенко, – у більшості своїй вони вмотивовані та відповідальні. Вони не перестають вражати, розкриваючи свої таланти й уміння.

– Мої нові підопічні просто дивовижні! Вони активні, відповідальні, сумлінні, контактні та дуже креативні. Кожного разу дивують нестандартним творчим підходом до виконання домашніх завдань, підготовки тем та презентацій. Впевнена, на них чекають великі досягнення, – поділилася враженнями старший викладач кафедри германської філології Владислава Куліш.

Значне, значиме та знакове поповнення принесла осінь і в середовище науково-педагогічне. Так, випускники аспірантури кафедри журналістики та філології факультету ІФСК СумДУ отримали дипломи кандидатів наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Цей факт зафіксовано Наказом МОН України № 1188 від 24.09.2020 р. Дипломованими науковцями стали Станіслава Зайцева та Олексій Фомиця.

Зауважимо, що Станіславою Зайцевою у дослідженні «Соціальнокомунікаційні аспекти висвітлення наукових новин та інновацій в інтернет-медіа України» розроблено комплексний механізм аналізу соціально-комунікаційних особливостей публікацій про новини науки та інновації в інтернет-медіа (порядок денний, спосіб його розкриття, зворотний зв’язок з аудиторією) тощо.

Олексій Фомиця свою дисертаційну працю «Психоакустичний вплив на масову свідомість у соціокомунікаційній системі суспільства» присвятив обґрунтуванню використання атрибутивних ознак звуку в системі маніпулятивно-пропагандистських прийомів впливу на масову свідомість.

Приємно згадати й осінні захисти дисертацій.

Так, 25 вересня факультет вітав Андріану Костенко, доцента ППСТ, із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Тема дослідження – «Роль інститутів громадянського суспільства в контексті євроінтеграційних процесів України».

І вже через кілька днів, а саме 30 вересня, з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук привітали Ірину Ущаповську, старшого викладача кафедри германської філології. Тема – «Структурно-семантичні, соціолінгвальні та прагматичні параметри мови бренду: мультимодальний підхід (на матеріалі англомовних брендів кави)», спеціальність – 10.02.04 – германські мови.

Приємно відзначити й той факт, що журнал «Образ», виданням якого опікується кафедра журналістики та філології, згідно з наказом МОН України № 1188 від 24.09.2020 р. занесено до Реєстру наукових фахових видань України категорії «Б». Науки – соціальні комунікації, спеціальність – 61 Журналістика. У наукових статтях розглядаються питання, що охоплюють усі сфери соціальної комунікації: історію, теорію, методологію журналістики, видавничої справи, реклами та зв’язків із громадськістю. Тепер із факультетом ІФСК пов’язані два фахові журнали категорії «Б»: «Образ» та «Філологічні трактати».

І справжньою родзинкою осінніх досягнень факультету ІФСК СумДУ стала рекомендація до реалізації за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України проєкту, поданого нашими науковцями. Тож упродовж 2020–2021 років кафедрами факультету проводитиметься актуальне й сучасне дослідження «Спеціалізована система медичного інформування та безпека особистості в умовах пандемій, криз, інших суспільних потрясінь: формування ефективної соціокомунікаційної моделі». До групи розробників проєкту, а тепер уже реалізаторів, виходять: Андріана Костенко – кафедра ППСТ, Ярослав Яненко – кафедра журналістики та філології, Галина Чуланова – кафедра германської філології, Юрій Васильєв – кафедра соціальної медицини Медичного інституту. Керівник проєкту доктор наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та філології Володимир Садівничий.

На прохання коротко охарактеризувати заплановані наукові дослідження, Володимир Садівничий зазначив:

– У процесі роботи планується визначити чинники впливу пандемії на стан національного інформаційного простору; виявити особливості поширення фейків; розглянути медичну наукову й практичну діяльності з позицій інформування суспільства щодо перебігу пандемій; розробити систему механізмів та індикаторів інтенсивності спеціалізованої комунікації як сегмента інформаційного простору тощо. Про результати й підсумки роботи ми інформуватимемо суспільство.

Коментуючи цьогорічну ситуацію в навчальному процесі, заступник декана Алла Красуля наголосила:

– Цього року студенти опановують нові форми та засоби вивчення дисциплін через запровадження дистанційного навчання в умовах карантину. Не зважаючи на низку перешкод, зумовлених об'єктивними умовами, студенти мають високий рівень мотивації до навчання, вражають своєю креативністю та готовністю до пізнання. Абсолютно переконана: подальша співпраця з викладачами всіх кафедр факультету ІФСК закладе підґрунтя для розвитку професійних якостей майбутніх фахівців.

#Найкращий_факультет_галактики працює на майбутнє. На майбутнє студентів нинішніх і прийдешніх.

Юлія Коваль

Сумський державний унiверситет,  вул. Римського-Корсакова 2,
корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: info@ifsk.sumdu.edu.ua

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.