Ганну Євгенівну УЛУНОВУ, доцента кафедри психології, політології та соціокультурних технологій факультету ІФСК СумДУ, з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Дисертація на тему: «Психологія розвитку культури професійного спілкування державних службовців у системі безперервної освіти» захищена 10 березня на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, м. Київ.

Робота спрямована на теоретичне обґрунтування та емпіричне дослідження змісту та функціонально-структурних особливостей культури професійного спілкування державних службовців, концептуалізацію принципів, психологічних умов і механізмів її розвитку в системі безперервної освіти; розробку та апробацію технології розвитку культури професійного спілкування в системі безперервної освіти державних службовців.

Факультет ІФСК СумДУ бажає Ганні Улуновій нових наукових досягнень та подальшого професійного розвитку.

Сумський державний унiверситет,  вул. Римського-Корсакова 2,
корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: info@ifsk.sumdu.edu.ua

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.