Спадщина  Кобзаря від Торонто до Києва: категорія негації.  Канадознавство:  суспільство,  культура,  мова : Колективна монографія :  кол. моногр.  – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 152 с. (C. 117 - 127)

У міжнародній колективній монографії вміщено найновіші українсько-канадські суспільно-політичні, культурно-освітні та філологічні дослідження в галузі сучасного канадознавства.  Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів  факультетів міжнародних  відносин,  іноземної  філології,  історії,  політології  та  національної  безпеки, філології  й  журналістики,  педагогічної  освіти  й  соціальної  роботи,  для  працівників осередків  канадознавста  в  Україні,  авторів  українських  студій  у  Канаді,  а  також  усіх,  хто цікавиться  канадознавством,  українсько-канадською  співпрацею в різних  сферах.

Режим доступу до ресурсу.

Сумський державний унiверситет,  вул. Римського-Корсакова 2,
корпус "Г", поверх 7, (кiмната Г 712)

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 0542 335273

Web: http://ifsk.sumdu.edu.ua

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.